Leerkracht

Op 21 september aanstaande vindt er weer een Kies Techniek Bedrijvendag plaats. Op deze dag zullen Venrayse bedrijven laten zien wat ze in huis hebben. Normaal gesproken vindt deze dag jaarlijks plaats bij éen gastbedrijf. Zo vond in de afgelopen jaren deze bijvoorbeeld plaats bij Inalfa, Inther en Raayland College. Dit jaar werken een aantal bedrijven die gelegen zijn in dezelfde straat samen als gastbedrijf: Lelycenter, Argowil, Rongen Tegels en Sanitair, Helotech en Bouwmij Janssen.

Op de Bedrijvendag kunnen Venrayse leerlingen met hun ouders op bezoek bij deze gastbedrijven. Hier kunnen ze allerlei dingen doen en ervaren in een soort beurs voor kinderen. Zo worden de leerlingen ondergedompeld in de wondere wereld van wetenschap en techniek. Ze gaan met een gevulde tas naar huis vol werkjes die ze hebben gemaakt en gekregen.

De Kies Techniek Bedrijvendag heeft als doel om kinderen al in een vroeg staium enthousiast te maken voor de mooie beroepen in de techniek. Hierbij richten we ons vooral op kinderen in de leeftijd 9 tot 12 jaar, maar jongere en oudere kinderen zijn ook van harte welkom en ervaring leert dat zij er zich ook altijd prima vermaken.

Er zal weer een ontwerpwedstrijd worden georganiseerd waar leerlingen een ontwerp kunnen maken van een poster voor deze Bedrijvendag. Het mooiste ontwerp zal worden uitgekozen en deze worden gedrukt en verspreid in de omgeving. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in juni van dit schooljaar. Het Xpeditielab zal hierover communiceren.

In de start van het nieuwe schooljaar worden ook de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 uitegedaagd om mee te doen aan een technische opdracht, georganiseerd door het Xpeditielab in samenwerking met Kies Techniek. De resultaten ervan zullen worden tentoongesteld tijdens de Bedrijvendag. Ook daar is een leuke prijs mee te winnen.